close
Udany debiut w biznesie, czyli jak założyć działalność gospodarczą?

Udany debiut w biznesie, czyli jak założyć działalność gospodarczą?

Założenie działalności gospodarczej to kilkuetapowy proces. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie formularza CEIDG-1. Dzięki niemu firma zostaje zgłoszona do rejestru przedsiębiorców, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Poprzez deklarację CEIDG-1 deklaruje się także formę opodatkowania. Zgłoszenie działalności do CEIDG odbywa się nieodpłatnie.

Jak wypełnić wniosek?

Bezbłędne wypełnienie wniosku jest konieczną podstawą do założenia działalności. W tym celu różnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu (agencje rozwoju regionalnego czy regionalne instytucje wspierania przedsiębiorczości) udostępniają pomoc swoich doradców. O ich radę można zwrócić się w przypadku jakichkolwiek trudności i niejasności w trakcie wypełniania dokumentów.

Złożenie dokumentów

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy. Można tego dokonać w sposób tradycyjny oraz przez Internet. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy utworzyć konto na platformie CEIDG. Następnym krokiem jest zalogowanie się na powstałe konto, wypełnienie wniosku i złożenie go online. Przy formie tradycyjnego składania wniosku, należy pobrać go ze strony CEIDG (usługa możliwa bez konieczności rejestrowania się) oraz podpisać dokument w Urzędzie Gminy. Instytucje te przechowują wnioski wypełnione online przez okres tygodnia. Petent w ciągu 7 dni powinien zatem zgłosić się do odpowiedniego urzędu i złożyć podpis na wniosku. Ważne jest, ale zapisać lub zapamiętać numer składanej deklaracji. Ułatwi to urzędnikowi procedurę i odnalezienie dokumentu w systemie. Trzecia możliwość to wypełnienie wniosku w Urzędzie Gminy, w tradycyjnej wersji papierowej lub przesłanie go do urzędu za pomocą listu poleconego. W tym wypadku dokument musi być opatrzony podpisem poświadczonym notarialnie.

Kolejne kroki

Funkcjonowanie działalności gospodarczej rozpoczyna się z dniem wpisania firmy do rejestru CEIDG. Kolejnym krokiem jest udanie się w ciągu 7 dni do ZUS, w celu wybrania odpowiedniego ubezpieczenia. Jeżeli założona działalność gospodarcza stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia społecznego, należy wypełnić formularz ZUS ZUA. Płatnicy VAT zobowiązani są do złożenia formularza VAT-R w Urzędzie Skarbowym, najpóźniej 1 dzień przed dokonaniem pierwszej sprzedaży towarów i usług, objętych tym podatkiem. Termin rozpoczęcia sprzedaży nie jest jednoznaczny z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Właściciel każdej działalności gospodarczej zobowiązany jest do posiadania osobnego rachunku bankowego, właściwego dla danej działalności, a także pieczątki. Jest to ostatni, wymagany krok w zakładaniu firmy.
Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm, które oferują usługi wspierające w procesie zakładania działalności gospodarczej. Tego typu przedsiębiorstwa wypełniają wszelkie formalności, a doradcy w biurach rachunkowych i księgowych pomagają w wypełnieniu dokumentów oraz ich złożeniu. Pracownicy biur rachunkowych pomagają zwłaszcza w sytuacji, kiedy założenie firmy wymaga koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Źródło: cafefinance.pl/blog/firma/jak-zalozyc-firme-dowiedz-sie-jak-zrobic

Endermologia – nie tylko wyszczuplanie

Psycholog pomocny w życiu rodzinnym i zawodowym