close
Szkolenia instruktorskie – jak wyglądają w praktyce?

Szkolenia instruktorskie – jak wyglądają w praktyce?

Warunki zostania instruktorem prawa jazdy określają Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Jak zostać instruktorem prawa jazdy?

Aby zostać instruktorem, należy posiadać prawo jazdy powyżej dwóch lat. Oczywiście wymagane jest posiadanie prawa jazdy właściwej kategorii, tj. adekwatnej do tej kategorii, którą chce zdobyć kursant.
Niezbędne jest również uzyskanie odpowiedniego orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora oraz orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora.
Wymagana jest także niekaralność za wybrane grupy przestępstw określone w kodeksie karnym min. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów czy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
Jeśli spełniasz te warunki wystarczy zapisać się na kurs, zdać egzamin instruktorski i już możesz wykonywać swoją wymarzoną pracę.

Gdzie zapisać się na kurs w Warszawie?

Zapraszamy do Automobiklubu Polski, mają najlepszy poziom kursów, a także profesjonalne zaplecze techniczne. Namiary na ofertę – instruktor techniki jazdy kurs Warszawa

Sklep ze smartfonami

Gabinet kosmetyczny – dlaczego warto go odwiedzać?