close
Projekty instalacji sanitarnych wykonywane przez biuro projektowe

Projekty instalacji sanitarnych wykonywane przez biuro projektowe

Biuro projektowe może specjalizować się w projektowaniu sieci, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania, urządzeń grzewczych. W zakresie ich prac leżeć mogą także sieci oraz przyłącza ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i gazowe.

Projekty instalacji sanitarnych

Wszystkie wymienione wcześniej projekty mogą być połączone z wykonaniem analiz techniczno-ekonomicznych oraz z doradztwem energetycznym. Bardzo często biuro projektowe zajmuje się wszystkimi etapami procesu inwestycyjnego: od analiz i koncepcji przed inwestycją, poprzez projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze, aż do nadzoru nad realizacją robót i doradztwa w trakcie eksploatacji budynków. Jeśli chodzi o projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, to pracy powinny być wykonywane przez doświadczonych specjalistów. Ważne jest bowiem poprawne oszacowanie potrzeb użytkowników konkretnej instalacji, a także dobór odpowiednich materiałów, takich jak: rury, syfony, zawory oraz łączniki. Projekt musi uwzględnić cały szereg czynników, które będą odpowiedzialne za wieloletnią niezawodność całej instalacji. Jeśli w grę wchodzą projekty instalacji sanitarnych, to zakres projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych w danym biurze projektowym obejmuje zazwyczaj:
– całą dokumentację techniczną dotyczącą doposażenia budynków w instalacje centralnej ciepłej wody,
oraz projekty:
– instalacji sanitarnych,
– instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
– kanalizacji deszczowej,
– przyłączy wodociągowych,
– nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– wymian instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Projektowanie wentylacji

We wszystkich budynkach mieszkalnych i przemysłowych odpowiednia wentylacja zapewnia bezpieczeństwo, a także odpowiada za samopoczucie. Dotyczy to bowiem: ilości dostępnego w pomieszczeniu tlenu, wilgotności powietrza i jego temperatury. Do tego w budynkach przemysłowych wentylacja ma także znaczenie technologiczne, gdyż niejednokrotnie wpływa na jakość produktów i efektywność ich produkcji. Zaprojektowana i wykonana bezbłędnie zapewni więc bezpieczeństwo, ale też przyczyni się do oszczędności energii podczas eksploatacji urządzeń. Kiedy chodzi o projektowanie wentylacji, to biuro projektowe zazwyczaj zapewnia: opracowanie koncepcji rozdziału powietrza, precyzyjne wymiarowanie wszystkich przewodów powietrznych oraz obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego. Dzięki temu można wykonać wentylację naprawdę wielu różnych pomieszczeń: zarówno tą naturalną, jak i mechaniczną.

Kiedy wiesz, że żyjesz!

Renowacja zabytków – co jest w niej najważniejsze?