close
Obciążenia dynamiczne – jak radzi sobie z nimi budownictwo

Obciążenia dynamiczne – jak radzi sobie z nimi budownictwo

21 października 2015budownictwoobciążenia4937Views

Obciążenia dynamiczne to obciążenie powstające na skutek działania gwałtownych sił zewnętrznych albo działania sił bezwładności. Co to oznacza w praktyce?

Modele obliczeniowe przy obciążeniach dynamicznych

W przypadku budynków, które nie są zagrożone powstaniem rezonansu, a ich konstrukcja nie będzie się zachowywać w sposób dynamiczny, gdy poddana zostanie obciążeniom, przewidywane obciążenia powinny być traktowane jako quasi-statyczne. Natomiast gdy te warunki nie są spełnione, konieczna będzie analiza dynamiczna, której wyniki muszą zostać uwzględnione w modelach obliczeniowych obciążeń.

Obciążenia dynamiczne, czyli tak właściwe jakie?

Obciążenia dynamiczne oddziałują na budynek, gdy działają na niego lub na elementy jego konstrukcji siły bezwładnościowe, które powstają w efekcie przyspieszenia masy, a także wtedy gdy w efekcie oddziaływania rytmicznych sił powstawać mogą efekty rezonansowe. Kiedy takie sytuacje mogą mieć miejsce? Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie pojawiać się może rytmiczny ruch, np. tłumu, czyli chociażby na stadionach sportowych, trybunach oraz w budynkach, w których odbywają się koncerty muzyczne albo zajęcia taneczne. Obciążenie dynamiczne może powodować także ruch pociągu przejeżdżającego przez most, startującego helikoptera, a także praca niektórych maszyn, np. wewnątrz hal produkcyjnych.

Jak ze zjawiskiem obciążeń dynamicznych radzi sobie budownictwo?

W konstrukcjach, w których istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia obciążenia z powodu występowania sił bezwładności, nie wystarczy uwzględnienie samych obciążeń statycznych. Muszą one zostać zwiększone poprzez pomnożenie wartości obciążenia statycznego poprzez tak zwany współczynnik dynamiczny. Sama wartość współczynnika dynamicznego może być bardzo różna, a jego wartość dla konkretnych przypadków znaleźć można w odpowiednich normach.

Idealna szafa do przedpokoju

Łóżka dla osób chorych