close
E – learning, e – szkoła, nowy format czy zupełnie inna bajka?

E – learning, e – szkoła, nowy format czy zupełnie inna bajka?

1 grudnia 2014e-lerninge-szkołaedukacja845Views

E-learning na przestrzeni lat

E-learning jest metodą dydaktyczną stosowaną z powodzeniem od wielu lat. Do naszego kraju zawitał jednak stosunkowo niedawno. Jednak po zauważeniu, jak wiele zyskuje proces dydaktyczny, gdy wzbogacić go o element narzędzi interaktywnych, jak komputery i Internet. Dotychczas e- learning był jednak stosowany głównie w szkolnictwie wyższym. Tymczasem również w szkołach podstawowych i średnich systemy wykorzystujące tę formę sprawdzają się doskonale. Z biegiem lat pojęcie e- learningu poszerzyło swój zakres znaczeniowy. O ile dawniej tym mianem określało się szkolenia komputerowe, czy edukację w formie „zdalnej”, to obecnie e- learning znajduje zastosowanie także jako narzędzie edukacyjne: udostępniające strony internetowe ze scenariuszami zajęć, ćwiczeń, oraz interaktywnymi elementami zaprojektowanymi tak, by odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie (w zależności od nauczanego przedmiotu, czy grupy docelowej, do której usługa jest kierowana).

Typy e- learningu

E-learning może się oczywiście odbywać w wielu formach. Do podstawowych należą: model korespondencyjny (najstarszy, coraz rzadziej stosowany, gdzie udostępnia się materiały drukowane, ale też audycje – radiowe czy telewizyjne), model multimedialny (wykorzystujący drukowane, ale i audiowizualne materiały zamieszczone na nośnikach), model teleedukacyjny synchroniczny (oferujący m.in. wideokonferencje, audiokonferencje i zapewniający pewną interaktywność) oraz model teleedukacyjny wirtualny (gdzie głównym narzędziem jest sieć internetowa, interaktywne multimedia). Współcześnie to ostatni model jest jednym z fundamentów e- learningu. W przypadku eszkoly24 przejawia się to m.in. w tym, że uczniowie w każdej chwili mogą zyskać wgląd w zamieszczone przez pedagogów materiały, prezentacje. W ten sposób nawet jeśli z jakichś powodów nie uczestniczyli oni w zajęciach, to mają szansę we własnym zakresie nadrobić zaległości.

Wady i zalety interaktywnych rozwiązań w szkole

Wielką zaletą systemu eszkoła24 jest przede wszystkim jego funkcjonalność. System pozwala praktycznie bez wysiłku organizować i zarządzać kwestiami administracyjnymi związanymi z życiem placówki dydaktycznej, które – w tradycyjnej formie – może przysparzać wielu trudności. Tymczasem informatyzacja sprawia, że dane zawsze są uporządkowane i na bieżąco aktualizowane. Również komunikacja miedzy dyrekcją a pracownikami, a także miedzy szkołą a rodzicami (i oczywiście uczniami) przebiega na znacznie lepszym niż dotąd poziomie. Najbardziej zauważalnymi zaletami są jednak walory dydaktyczne – docenianie zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Proces nauczania jest dzięki najnowszym rozwiązaniom – takim jak prezentacje multimedialne znacznie ciekawszy. Ponad to uczniowie zyskują stały dostęp do swoich ocen (z podziałem na przedmioty, oraz kolejne okresy czasu), co pozwala im monitorować postępy. Dodatkowo, nauczyciele mogą udostępniać tematykę zajęć w wersji on-line. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet uczniowie, którzy nie mogli uczestniczyć w konkretnych lekcjach są dobrze przygotowani. Oczywiście forma e- learningu ma również swoje nieco słabsze strony. Szkoła to bowiem nie tylko środowisko dydaktyczne, ale i społeczne. A aplikacje mobilne – będące częścią platformy eszkoła dają możliwość anonimowego wyrażania sądów i opinii, nie tylko na temat zajęć, ale i pedagogów. Stąd – konieczny jest nadzór rodziców i ich uczestniczenie w edukacji dzieci.
Źródło: Dziennik elektroniczny – Eszkola24.pl

Na co zwrócić uwagę podczas poszukiwania noclegu?

Endermologia – nie tylko wyszczuplanie