close
Co to jest kancelaria notarialna i czym się zajmuje notariusz?

Co to jest kancelaria notarialna i czym się zajmuje notariusz?

Notariusz to pojęcie znane każdemu, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę na co dzień się zajmuje. Wszyscy przynajmniej raz w swoim życiu korzystają z jego usług, chociażby przy zakupie mieszkania. Kim jest notariusz i czym jest kancelaria notarialna?

Kto może zostać notariuszem?

Notariusz powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości i na co dzień zajmuje się sporządzaniem dokumentów zawierających wolę stron. Zanim się nim zostanie, trzeba spełnić kilka warunków.

Kandydat na notariusza musi mieć ukończone wyższe studia prawnicze w RP i posiadać tytuł magistra lub skończyć zagraniczne, które są uznane w Polsce. Następnie taka osoba odbywa aplikację notarialną, trwającą aktualnie trzy i pół roku.

Po odbyciu aplikacji kandydat musi zakończyć swoją drogę do bycia notariuszem przystępując do egzaminu. Aby móc wykonywać zawód trzeba uzyskać pozytywny wynik.

Nazwa kancelarii notarialnej

Kancelaria notarialna jest samodzielnym urzędem, który może być prowadzony przez jednego bądź kilku notariuszy. Jeśli tworzy ją kilka osób powinno być to uwidocznione w nazwie.

Nazwa kancelarii notarialnej składa się z imienia (imion) i nazwiska notariusza bądź notariuszy. Przy wejściu do budynku, gdzie znajduje się jej lokal musi znaleźć się tablica z nazwą.

Wewnątrz budynku powinna wisieć kolejna, zawierająca informacje o przeznaczeniu pomieszczeń, a także o godzinach i dniach, w których przyjmowani są interesanci. W samym zaś lokalu umieszczane jest godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynności kancelarii notarialnej

Tekst znajdujący się w sporządzanych aktach notarialnych powinien być napisany zrozumiale i przejrzyście. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki należy dokonać sprostowania.

Na sprostowanym akcie notarialnym notariusz dokonuje adnotacji, przy której składa swój podpis lub zamieszcza w nim informację o sprostowaniu w inny sposób. Wówczas wypis aktu powinien zawierać informację o numerze repertorium aktu, który obejmuje sprostowanie.

Przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych, notariusz zobowiązany jest do czuwania nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, a także innych osób, dla których może to powodować skutki prawne.

Meble w dobrym designie

Pomysł na kuchnię o niewielkim metrażu